Aşık Etme Büyüsü Nasıl Yapılır

Medyumlar ve özelliklede internet ortamında en çok istek gören Aşk büyü aslında canbar büyü olarak bilinmektedir.Aşk büyüsü diye bir şey gerçekten vardır ve tarihte bir çok ünlü kişi,padişaha bile yapıldığı söylenmektedir.Aşk büyüs özellikle sadece arabistanda bir kaç özel medyum dünyanın farklı bölgelerindeki bazı medyum ve ilim sahipleri Ülkemizde ise Dünya2nın bir çok medyumu tarafından bilinen ve tanına medyum olcay tarafından yapıldığı taktirdi etkilerini mutlaka görebiliyorsunuz.İlişkilerimizde bir çok nedenle bunların arasında ilişkilerimizi zarar vermek isteyen insanların bir çok oyunları ile karşılıklı olarak sevgimizin zayıfladığı zamanlar olmaktadır.Özellikle günümüz gençliği aşk duygusu yönünden çok fakirdir. Bu duruma şüphesiz medyanında etkisi çok büyüktür.

İnsanlığın tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan aşk  büyüsü, tarihsel süreç içerisinde hemen hemen her dönem ve toplumda yaygın bir uğraşı ve güçlü bir toplumsal olgu olarak mevcut olmuştur. İnsana ve doğaya ilişkin olayları, maddi dünyanın ötesinde gizemli dış güçler aracılığıyla etkileyip yönlendirdiğine inanılan törensel eylem olarak tanımlanan büyü; S. J. Tambiah’a göre, özellikle modern öncesi toplumlarda, din ile birlikte toplumsal hayat üzerine ciddi etkileri olan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve bu dönemde din ile büyü arasındaki sınırları çizmek çok kolay olmamaktadır.

Malinowski’ye göre, büyü, ilkel insan “bilgisinin ve ussal tekniğinin yetersizliğini kabul etmek zorunda” kaldığında sahneye çıkar. Başka bir deyişle büyüye, insanın doğayı teknik olarak kontrolünün yetersiz kaldığı noktada başvurulur. Böylece büyü, pratik etkinliklerin başarısını etkileyen kontrol edilemez aracılara yöneltilir.Bu, “korkunun azaltılması” ve “telafi edici edim” olarak nitelendirilebilecek bir açıklama türüdür.

Ünal, büyüyü, insanın çevresine uyum sağlama ve yaşamını her ne pahasına olursa olsun, her türlü şartlar altında ve her pahasına sürdürmede yılmadan vermiş olduğu çabaların bir yan ürünü olarak algılamakta, kendine has kuralları olan ve antropolojik açıdan bakıldığında insanlık tarihinde çok özel bir yer tutan bir yarı bilim olarak tanımlamaktadır.

Ona göre, Eskiçağ toplumları söz konusu olduğunda elbette bir öncelik sırası yapmak uygun düşmeyecek, her iki kavramın da (büyü ve din) iç içe geçmiş olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu durum, büyünün neredeyse bir kamu hizmeti, büyücülüğün de kamu görevlisi konumunda olduğu Hitit toplumsal hayatında çok daha belirgindir. Bu değerlendirmeler; büyünün, özellikle bilimsel düşüncenin henüz gelişmemiş olduğu Eskiçağ toplumlarında önemli
bir olgu olduğunu, büyücünün o dönemlerde oldukça rağbet gördüğünü göstermektedir. İncelememizde, önce Hititlerde büyü ve büyücülük üzerinde durulacak; sonra, Kizzuwatna (bugünkü Çukurova Bölgesi) kökenli büyücü birkadın olan Maštikka tarafından yapılan ritüeller incelenecek; daha sonra,Maštikka’nın uyguladığı büyü ritüellerinden, örnek olarak seçtiğimiz, “aile içi kavgalara karşı yapılan ritüel”in tercümesi ile metnin kopyası verilecektir.

Büyünün nasıl ortaya çıktığı ve yayıldığı vb. gibi konular incelememizin kapsamı dışındadır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Benden Başkasını Sevmesin Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • aşık etme duası
  • sevdiğini aşik etme duasi
  • aşık etmek için dua
  • aşık etme duaları
  • aşık etme duası kolay
  • sevdıgını asık etme buyusu

Leave a Reply