Büyü ve Büyücü Terimlerinin Anlamları

Büyü kavram., Eski Türk kültüründe kullanılmaktadır. Eski Türk dilinde büyü; “bügi”, “bügü” şeklinde yazılmaktadır. Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca Magie, ingilizce Magi, Magic (Spell, ıncontation, Sorcery, Charm) kelimelerinin aslının Yunanca Magos’tan geldiği bilinmektedir.

Büyü; tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak veya gizli güçler içerdiğine inanılan bazı tabii nesneleri kullanarak belli birtakım amaçları
gerçekleştirmek gayesiyle yapılan davranışlar olarak tanımlanmaktadır.

Tabiat üstü güçlerle tabiatın etkilenebileceği düşüncesi insanlığın en eski düşüncesi olarak bilinmektedir. Kimi bilim adamlarınca sanatın kaynağı olduğu ileri sürülen büyü, gerçekte üç ayrı düşünceyi içermektedir. Birincisi; tabiat üstü güçlerin varlığı, ikincisi; bu güçlerden bir takım işlemlerle yararlanılabileceği, üçüncüsü ise; bu güçlerle tabiatın insan iradesine bağlanabileceği inancıdır.

Büyü; insana ve tabiata ili.şkin olayları maddi dünyanın ötesindeki gizemli dış  güçler aracılığı ile etkileyip yönlendirdiğine inan.lan törensel eylem olarak da bilinmektedir. Geni. anlamda, dinî tören ve inançlardan, el çabuklu.u, gözü ve gönlü ba.lamaya dayal. gösterilere kadar pek çok uygulamay. kapsayan büyü, dünyan.n her yerinde ve bütün dönemlerde rastlanan toplumsal ve kültürel bir olgudur.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğinizi Geri getirmek için Aşk Büyüsü başlıklı makalemizde aşk ile geri getirme ve kuvvetli aşk büyüsü hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply