Sevgiliyi Unutma Duası

Bir kimse sevdiği bir kimseyi elde etmek için, onu sevdiğinden ayırmaya, sevgilisini unutturmaya çalışır. Sevip sevilmeyen, başkasını seven bir kimseyi kendine çekmenin iki yolu vardır. Biri sevilen kimseye sevdiğini unutturmaktır. Ikincisi sevdiği kimseyi ondan soğutmaktır. İki durumda da, iş, sevip de sevilmeyen kimseye düşer.
Seven kimse, sevgilisinin başkasını sevdiğini, bundan dolayı kendisine yüz vermediğini görürse, cinciye gider, durumu, düşüncesini anlatır. Cinci, ikisinin de yıldızına, burcuna bakar, cinleri çağınr. Bu cinler iki türlüdür. Kimi ara bozucu, kimi iyilik edici türdendir. İyilik cinleri, cinci tarafmdan, kendisini seven erkeğe bağlamakla görevlendirilir. Kötülük cinleri de onu, sevdiği erkekten soğutmayı üzerlerine alırlar. Cinci yanyana iki daire çizer. Birinin ortasına erkeğin, ötekininkine kızın adını yazar. İki dairenin ortasından bir çizgi çekerek adları birleşirir.

Kızın adının yazıldığı dairenin biraz uzağına bir daire daha çizer, onun ortasına da ki zın sevdiği erkeğin adını yazar. 0 dairenin orta sından kızın adının yazıldığı dairenin ortasına bir çizgi uzatır. Çizginin uçlarına birer ayrılık belirtisi olan “<“ işaretini koyar. Bu işaretler birbirine karşıt biçimde çizikliğinden iki sevgili arasındaki ayrılığı gösterir. Yanyana duran iki dairenin içine, adların çevresine yedişer “v” harfi yazar.

Bu harf arapça kavuşma anlamına gelen «vasl» sözünün başharfi olan “vav” dır. Biraz uzakta duran dairenin içindeki erkeğin adının çevresine de yedi “f” harfi yazar. Bu da arapça ayrılık anlamını içeren «firak» sözünün baş harfidir. Cinci, bunları yazdıktan sonra, kırk bir kez. «elfirak» söyleyip uzaktaki daireye, kırk bir “elvas”» söyleyip yanyana duran dairelere üfler.

Üç rikaat “tövbe namazı” kılar, Tanrıya yakarır, sonra «cin» suresini okur, çevresine üfler. Kağıdı dokuza katlayıp bir dörtgen biçimine sokar. Yedi kat muşambaya, muşambayı üç kat siyah beze sarar, yirmi sekiz dikişle diker. Her dikişte  el-firak yt cin, el-vasi y. cirı deyip muskaya üf ler. Muska, bittikten sonra, cinciye başvurana verilir.

Bir kimse, muskayı bir gece, yatsıdan sonra, kızın sevdiği erkeğin geçtiği yerde bir yere ya. da evinin giriş kapısı ustünde saklar. Onun üzerinden yedi kez geçişten sonra muskayı alır, kızın evinin giriş kapısına ya da uygun bir yere saklar. Kız da üzerinden yedi kez geçince oradan da alıp kendi evinin giriş kapısı üstüne ko yar, altından yedi kez geçtikten sonra alır, her- kesin geçtiği bir yere saklar. En geç kırk gün içinde dileği yerine gelirrniş.

Bu muskanın yapıldığı kıza da, onun sevdiği kimseye de gizliceduyurulabilir. Ancak muskanın yeri, kimin kime yaptırttığı gizli tutulur. Cincınin adı kesinlikle sakh kalır. Bu işi yapan bilinirse, cenaze namazı kılınmaz, yaptıran bütün yaşadğ sürece mutsuz olurmuş.
İstenen sonuca vaırılmca muska konduğu son yerden alınır, bir cuma gecesi yatsıdan son ra üç rikaat «tövbe namazı» kılınıp yakılır

Bir önceki yazımız olan Sevdiğinizi Geri getirmek için Aşk Büyüsü başlıklı makalemizde aşk ile geri getirme ve kuvvetli aşk büyüsü hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar:

  • sevgiliyi unutma duası
  • unutma duası
  • sevdiğini unutma duası
  • sevgiliyi unutmak için dua
  • birini unutmak için dua
  • sevdiğini unutmak için dua
  • unutmak için dua
  • unutma büyüsü
  • sevgiliyi unutma büyüsü
  • sevgiliyi unutma duas

Leave a Reply